MX0503-62-63

Refil Frapê Baunilha – Mixato

Pacote 1,8kg
Sabor: Baunilha

Descrição

Refil do Base de Baunilha para Preparo de Smoothie e Frozen